Ingangsdatum: 2022-11-15

Bijgewerkt op: 2022-11-17

In dit privacybeleid wordt het beleid toegelicht inzake VZW Dierenasiel Tienen het verzamelen en gebruiken van de gegevens die wij verzamelen wanneer u toegang hebt tot https://dierenasiel-tienen.be/ (de “Dienst”). Dit privacybeleid beschrijft uw privacyrechten en hoe u beschermd wordt door de privacywetgeving.

Door onze Dienst te gebruiken, stemt u in met de verzameling en het gebruik van uw gegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid. Gelieve geen gebruik te maken van onze Dienst als u niet instemt met de verzameling en het gebruik van uw gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

VZW Dierenasiel Tienen kan dit privacybeleid op elk gewenst moment wijzigen. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving gebeuren.

VZW Dierenasiel Tienen zal het bijgewerkte privacybeleid op de website van https://dierenasiel-tienen.be/ plaatsen.

Verwerkingsdoeleinden

VZW Dierenasiel Tienen verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

Verzameling en gebruik van uw persoonsgegevens

Gegevens die wij verzamelen

Wanneer u onze Dienst gebruikt, zal u gevraagd worden ons persoonsgegevens te verstrekken die gebruikt wordt om contact met u op te nemen of u te identificeren. https://dierenasiel-tienen.be/ verzamelt de volgende gegevens:

 • Gebruiksgegevens
 • Naam
 • E-mail
 • Mobiel telefoonnummer
 • Sociale-mediaprofiel
 • Geboortedatum
 • Woonadres
 • Betalingsgegevens

De gebruiksgegevens omvatten het volgende:

 • Internet Protocol (IP)-adres van de computers die toegang hebben tot de site
 • Verzoeken op de website
 • Doorverwijzende webpagina’s
 • Gebruikte browser voor toegang tot de website
 • Tijdstip en datum van de toegang

Hoe verzamelen wij gegevens?

https://dierenasiel-tienen.be/ verzamelt en ontvangt informatie van u op de volgende manier:

 • Wanneer u een inschrijvingsformulier invult of uw persoonsgegevens op een andere manier verstrekt.
 • Wanneer u onze Dienst gebruikt.
 • Uit externe, openbare bronnen.

Uw informatie wordt bewaard tot 14 dag(en) nadat u uw account heeft opgezegd Uw gegevens kunnen langer bewaard worden voor rapportage of het bijhouden van gegevens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. Gegevens die u niet persoonlijk identificeren, kunnen voor onbepaalde tijd worden opgeslagen.

Hoe gebruiken we uw gegevens?

https://dierenasiel-tienen.be/ kan uw gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Het verlenen en onderhouden van onze Dienst, alsook om het gebruik van onze Dienst te bewaken.
 • Voor andere doeleinden. VZW Dierenasiel Tienen gebruikt uw gegevens voor gegevensanalyse om gebruikstendensen te identificeren of de doeltreffendheid van onze marketingcampagnes te bepalen wanneer dat verantwoord is. Wij gebruiken uw gegevens om onze Dienst, producten, diensten, en marketinginspanningen te evalueren en te verbeteren.
 • Reacties van gebruiker tot gebruiker. Uw gegevens, zoals uw gebruikersnaam, persoonlijke afbeelding, of e-mailadres, zijn publiekelijk zichtbaar wanneer u van gebruiker tot gebruiker reageert.
 • Geschillenbeslechting en bescherming van de site. Uw gegevens worden in geval van een juridisch geschil gebruikt om problemen in verband met onze Dienst op te lossen.
 • Administratieve informatie. Uw persoonsgegevens worden gebruikt in het kader van de werking van de administratie van onze website.
 • Beheer van klantenbestellingen. Uw e-mailadres, telefoonnummer, sociale-mediaprofielen en andere gebruikersgegevens worden gebruikt voor het beheer van de bestellingen die via onze Dienst worden geplaatst.
 • Verzameling van getuigenissen en feedback van klanten. Als u een getuigenis of een recensie over uw ervaring met het gebruik van onze Dienst deelt, wordt die op de website gedeeld of anderszins gebruikt.
 • Marketing- en promotie-initiatieven. VZW Dierenasiel Tienen gebruikt niet-specifieke informatie die van u verzameld is om onze marketinginspanningen te verbeteren.
 • Om u op de hoogte te houden van nieuws, algemene informatie, speciale aanbiedingen, nieuwe diensten en evenementen.
 • Om contact met u op te nemen. VZW Dierenasiel Tienen neemt contact met u op via e-mail, telefoon, SMS, of een andere vorm van elektronische communicatie in verband met de functies, producten, diensten, of beveiligingsupdates wanneer dat nodig of redelijk is.
 • Voor de performance van een contract. Uw persoonsgegevens helpen bij de ontwikkeling, uitvoering en naleving van een koopcontract voor producten of diensten die u via onze Dienst hebt gekocht.
 • Het beheren van uw account. Uw persoonsgegevens kunnen toegang verlenen tot meerdere functies van onze Dienst die beschikbaar zijn voor geregistreerde gebruikers.

Hoe delen we uw gegevens?

VZW Dierenasiel Tienen deelt uw informatie, indien van toepassing, in de volgende situaties:

 • Met uw toestemming. VZW Dierenasiel Tienen deelt uw gegevens voor welk doel dan ook met uw uitdrukkelijke toestemming.
 • Voor zakelijke overdrachten. Uw gegevens worden gedeeld in geval van aansluiting, onderhandeling, fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering, of overname van het geheel of een gedeelte van ons bedrijf met een ander bedrijf.

Delen met derde partijen

Elke derde partij met wie wij uw informatie delen, moet het doel bekendmaken waarvoor ze uw informatie willen gebruiken. Ze mogen uw informatie alleen bewaren voor de duur die bij de aanvraag of ontvangst van die informatie is meegedeeld. De externe dienstverlener mag uw persoonlijke informatie niet verder verzamelen, verkopen of gebruiken, behalve wanneer dat nodig is om het aangegeven doel te bereiken.

Uw gegevens kunnen aan een derde partij worden doorgegeven om onder meer de volgende redenen:

 • Google Analytics
 • Mailchimp
 • Mollie
 • Hotjar

Als u ervoor kiest om dergelijke gegevens te verstrekken tijdens de registratie of op een andere manier, geeft u VZW Dierenasiel Tienen toestemming om die informatie te gebruiken, te delen en op te slaan op een manier die in overeenstemming is met dit privacybeleid.

Uw gegevens kunnen om bijkomende redenen openbaar worden gemaakt, waaronder:

 • Naleving van toepasselijke wetten, verordeningen of gerechtelijke bevelen.
 • Het reageren op claims dat uw gebruik van onze Dienst de rechten van derden schendt.
 • Het afdwingen van overeenkomsten die u met ons sluit, inclusief dit privacybeleid.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door websites die u bezoekt. Websites gebruiken cookies om de gebruikers te helpen om efficiënt te navigeren en bepaalde functies uit te voeren. Cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de website mogen zonder uw toestemming geplaatst worden. Alle andere cookies moeten worden goedgekeurd voordat ze in de browser kunnen worden geplaatst.

 • Strikt noodzakelijk. Strikt noodzakelijke cookies maken de kernfunctionaliteiten van de website mogelijk, zoals gebruikersaanmelding en accountbeheer. De website kan niet goed worden gebruikt zonder de strikt noodzakelijke cookies.
 • Prestatie. Prestatiecookies worden gebruikt om te zien hoe bezoekers de website gebruiken, bijv. analytische cookies. Deze cookies kunnen niet worden gebruikt om een bepaalde bezoeker direct te identificeren.
 • Functioneel. Functionele cookies worden gebruikt om bezoekersinformatie op de website te onthouden, bijv. taal, tijdzone en verbeterde inhoud.
 • Targeting. Targeting cookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te identificeren, bijv. websites die inhoudspartners zijn, of deel uitmaken van bannernetwerken. Deze cookies kunnen door bedrijven worden gebruikt om een profiel te creëren van de interesses van de bezoeker of om relevante advertenties op andere websites weer te geven.
 • Niet-geclassificeerd. Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die niet tot een andere categorie behoren of die momenteel worden gecategoriseerd.

Veiligheid

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons. https://dierenasiel-tienen.be/ maakt gebruik van een reeks veiligheidsmaatregelen om het misbruik, het verlies of de wijziging te voorkomen van de gegevens die u ons hebt gegeven. Omdat we de veiligheid van de door u verstrekte gegevens echter niet kunnen garanderen, dient u op eigen risico toegang te krijgen tot onze dienst.

VZW Dierenasiel Tienen is niet verantwoordelijk voor de werking van websites die door derden worden beheerd of uw interacties met dergelijke websites. Wanneer u deze website verlaat, raden we u aan de privacypraktijken van andere websites die u bezoekt te bekijken en de geschiktheid van die praktijken te bepalen.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de VZW Dierenasiel Tienen groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met VZW Dierenasiel Tienen verbonden zijn of met enige andere partner van VZW Dierenasiel Tienen

VZW Dierenasiel Tienen garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

 • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
 • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: Sebastien@dierenasiel-tienen.be

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft, kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen:

Naam: VZW Dierenasiel Tienen

Adres: Viaductstraat 176B 3300 Tienen

E-mail: info@dierenasiel-tienen.be

Website: https://dierenasiel-tienen.be/

Telefoonnummer: 0497 26 72 68

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Wens je meer te weten over vrijwilligerswerk in het asiel?

Heb je meer informatie nodig?