Op vrijdagavond 20/03/20 werd via een perscommunicatie vanuit het kabinet van minister Ben Weyts medegedeeld dat asielen hun werk kunnen blijven verderzetten. Uiteraard dienen daarbij nog altijd de nodige (strenge) voorzorgsmaatregelen genomen te worden om ieders veiligheid te garanderen. Als bestuur van het Dierenasiel Tienen hebben goed moeten nadenken over wat binnen onze organisatie en infrastructuur haalbaar is en wat niet. Tot nader order zullen we als volgt te werk gaan:
 
– We blijven steunen op de inzet van onze vrijwilligers. Deze worden momenteel zo gespreid mogelijk ingezet zodat het aantal aanwezigen in het asiel laag blijft. Ook daarom worden momenteel geen nieuwe vrijwilligers aangenomen tenzij we absoluut nood hebben aan extra helpende handen.
Onze vrijwilligers zullen over een document beschikken dat aangeeft dat ze onderweg zijn van/naar het asiel (in het geval er controles op de baan worden uitgevoerd).
 
– Net zoals vroeger zijn wij enkel op afspraak beschikbaar. Bezoeken zonder afspraak waren sowieso al niet mogelijk met uitzondering van donaties. Momenteel vragen we u om altijd eerst telefonisch of per mail contact op te nemen.
 
– Kennismakingen aangaande het adopteren van een hond of kat zijn nog steeds mogelijk. We vragen daarbij dat elke kandidaat zich via ons contactformulier op de website aanmeldt. Het is van groot belang dat daarbij alle vragen aangaande adoptie concreet en zo uitgebreid mogelijk worden ingevuld. Berichten met ontbrekende informatie worden niet behandeld. Enkel als we een grote kans tot een match met één van onze viervoeters zien wordt de kandidaat uitgenodigd voor een kennismaking op onze speelweide. Hierbij kunnen we alle nodige maatregelen in acht nemen.
Kandidaten die langskomen krijgen een document per mail opgestuurd waarin we bevestigen dat ze onderweg zijn naar het dierenasiel i.k.v. een mogelijke adoptie. Gezien adopties in de perscommunicatie van de minister expliciet toegelaten worden mag dit dus geen probleem zijn.
**We behandelen de komende dagen alle aanvragen die recent werden verzonden. Hier werd gezien de onduidelijkheid van afgelopen een achterstand gecreëerd.**
 
– Kennismakingen aangaande het adopteren van een kat zijn enkel en alleen mogelijk indien kandidaten een eigen mondmasker meebrengen. Het dient om een gepast mondmasker te gaan zoals reeds uitgebreid in de media werd weergegeven. Een ander item zoals een sjaal is onvoldoende. Het adopteren van een kat in het asiel moet steeds via één van onze kattenkamers verlopen. Deze infrastructuur maakt het nog altijd moeilijk om ‘social distancing’ correct toe te passen. Omdat we de veiligheid van kandidaten, vrijwilligers en verantwoordelijken zonder mondmaskers niet kunnen garanderen zullen we hier strikt op toezien. We vragen bij het binnenkomen en vertrekken ook om correct van alcogel gebruik te maken.
 
– We blijven paraat voor alle meldingen aangaande zwerfkatten, verloren/gevonden honden en katten.
 
Aarzel niet om ons te contacteren indien jullie hierbij vragen hebben. #Staysafe!